• ספר שירה 
  • veinte trozos de un sueños
  • פרי עטו של יוסף הודרה
  • שנת פרסום: 1987
  • לקריאה
  • ספר שירה 
  • luz y piedra
  • פרי עטו של יוסף הודרה
  • שנת פרסום: 1987
  • לקריאה
  •