יוסף יודע שבדידות קיצונית, בלא תוחלת ונחמה, מורגשת בעת המוות. תפרוץ  במותו. אך נוטה להאמין – נגד כל הגיון וסבירות – שק' תלווה אותו כאשר הוא יתנדף .

אך כאן הוא משקר לעצמו : הוא בטוח שלאחרים הזמן קצוב – לא לו. וגם ק' עמו בחיבוק שלא יפסק.

י.ה. למד לשחק על במות רבות. משחק הוא סוג של אמת – או שקר – שמשעשע וגם סותר את עצמו. כאן יובאו עלילות מאכלסות כזב וגם אמת, בדומה לכול סיפור המונע ע"י מערבולת מחשבות.